Orsi si Huni

Fotografii nunti

Orsi si Huni

Portrete

Portrete

Portrete

Corpuri

Corpuri

Corpuri

Timi si Barni

Fotografii nunti

Timi si Barni

Sziszi si Attila

Fotografii nunti

Sziszi si Attila

Reni si Csaba

Fotografii nunti

Reni si Csaba

Timi si Attila

Fotografii nunti

Timi si Attila

Orsi si Zoltán

Fotografii nunti

Orsi si Zoltán

Orsi si Csaba

Fotografii nunti

Orsi si Csaba

Meli si Boti

Fotografii nunti

Meli si Boti

Meci si Jancsi

Fotografii nunti

Meci si Jancsi

Iza si Csaba

Fotografii nunti

Iza si Csaba

Ági si Gyula

Fotografii nunti

Ági si Gyula

Fotografii cu formatii

Fotografii formatii

Fotografii cu formatii

Concert Edda - 2014.

Fotografii concerte

Concert Edda - 2014.

Concert Rúzsa Magdi - 2015.

Fotografii concerte

Concert Rúzsa Magdi - 2015.